# خدا
سلام "اگرگرسنه ای ,تنها بر سفره ی جوانمرد بنشین.او نام تو را نخواهد پرسید.اگر غریبی و گمشده,تنها بر سفره ی جوانمرد ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 6 بازدید