آجییییییییییییییییی!!!

سلام
جودی ایشالله از شنبه هفته دیگه می ره سر کار و اگه این اتفاق بیفته به این معنیه که من دیگه جودی ندارم و دیگه آجی ندارم و آجی هروقت میاد خونه just لالا!!!
و ما همگی لحساس می کنیم دلمون براش می تنگه و 4شنبه هم تولدشه و نی دونم چی براش بخرم.
او هم این روزها شدیدا busy ه  و مث اینایی که میدونن قراره به زودی بمیرن هی داره کاراش رو راس و ریس می کنه.
من دلم آجی می خوااااااااااااااااد!!!

/ 4 نظر / 16 بازدید
جودی

زبونتو گاز بگیر [نیشخند]

ممد

این جودی عجب جودیه هااااااااااااااااااااا

ش.خ

[گل]