حرف های نگفتنی...

سلام
خیلی وق ها آدم یه عالمه حرف داره که به هیچ کی نمی تونه بزنه. خیلی وقت ها آدم یه عالمه حرف با خیلی ها داره که نمی تونه بهشون بگه. بعضی وقت ها دین محدودمون می کنه، بعضی جا ها عرف، بعضی جاها رودربایستی ، بعضی جاها...خیلی چیزای دیگه.
داشتم فکر می کردم که دارم از پر شدن می ترکم. هیچ کی رو هم ندارم که باهاش حرف بزنم. نه مامانم حوصله گوش کردن به حرف هام رو داره. نه آجیم وقت گوش کردن به حرف هام رو داره. نه بابام مودش  به حرف هام می خوره. نه دوستی دارم که فقط گوش باشه و بتونم باهاش حرف بزنم و نه مهم تر از اون حرف های گفتنی دارم.
داشتم فکر می کردم و می اومدم خونه که به این نتیجه رسیدم که می تونم بیام اینجا و حرف هام رو بزنم. پس می گم:
دوست داشتم به "ا" بگم خیلی خودش رو به خاطر چیزای بی اهمیت ناراحت می کنه، به "س" بگم کاشکی این جوری لباس نمی پوشید، به "ق" بگم خیلی خاله زنکه، به "ص" بگم اون هم خیلی خاله زنکه، به اونی که اسمشو نمی دونم بگم به چیش می نازه؟!، به "ش" بگم حیف که حوصله شنیدن ندارم، به "ح" بگم اون روز که لباس مردونه پوشیده بود خیلی بهش می اومد، به "ا" بگم کاشکی به هم نزدیکتر بودیم و بگم اون موقع که گیر افتاده بودی هممون خیلی نگرانت بودیم ولی تو نفهمیدی و شاید نخواستی بفهمی، به "م" بگم انگار یه دنیا با هم فاصله پیدا کردیم،به "ر" بگم کاشکی دوستم داشتی، به "ا" بگم خیلی حقیری، به "ع" بگم چه چیزا!، به "ب" بگم کاشکی هیچ وقت نبودی،به "م" بگم کاش به من بیشتر توجه داشتی، به "ر" بگم چرا این قدر از هم دوریم؟، به "س" بگم یاد اولین روزی که دیدمت بخیر،به "ا" بگم کاش داداشم بودی...
و به "م" جون بگم کاشکی زودتر می اومدی.

لطفاً بیاید بهم سر بزنید و شما هم هر چی خواستید به هر کی خواستید بگید.
شاد باشید
خدانگهدار

/ 33 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
م.ص.الف

شهدا در قهقهه ی مستانه شان و در شادی وصولشان "عند ربهم یرزقون"نند.

م.ص.الف

شهدا در قهقهه ی مستانه شان و در شادی وصولشان "عند ربهم یرزقون"نند.

نسیم صبح

سلام چقدر باحال بود... منم خیلی وقت ها دلم می خواست به خیلیا خیلی چیزا رو بگم ولی هیچ وقت به خودشون نگفتم...البته به دوستام راحت تر می گم تا بقیه... یه سوال : اگه می خواستی یه چیزی به من بگی چی می گفتی؟

نسیم صبح

سلام چقدر باحال بود... منم خیلی وقت ها دلم می خواست به خیلیا خیلی چیزا رو بگم ولی هیچ وقت به خودشون نگفتم...البته به دوستام راحت تر می گم تا بقیه... یه سوال : اگه می خواستی یه چیزی به من بگی چی می گفتی؟

نسیم صبح

سلام چقدر باحال بود... منم خیلی وقت ها دلم می خواست به خیلیا خیلی چیزا رو بگم ولی هیچ وقت به خودشون نگفتم...البته به دوستام راحت تر می گم تا بقیه... یه سوال : اگه می خواستی یه چیزی به من بگی چی می گفتی؟

نسیم صبح

سلام چقدر باحال بود... منم خیلی وقت ها دلم می خواست به خیلیا خیلی چیزا رو بگم ولی هیچ وقت به خودشون نگفتم...البته به دوستام راحت تر می گم تا بقیه... یه سوال : اگه می خواستی یه چیزی به من بگی چی می گفتی؟

راحله.ک

سلام خواستم به م.ر که گویا خودتی بگم فوق العاده می نویسی! بگم خیلی وقته بدجوری عاشق قالب وبلاگتم! راستی به یکی دیگه هم میخواستم بگم یه کم موهاشو بلند کنه حیف که هیچ وقت اینجا رو نمیخونه![ناراحت]